Moją rolą jest być ,,prawą ręką” Pana Ministra
20.06.2017.
 
 
Rozmowa z 22 – letnim doradcą ministra Henryka Kowalczyka, zamieszczona w 15 wydaniu Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

Kiedy niemal dwa tygodnie temu Puls Biznesu opublikował tekst o sprawie Jolanty Brańskiej zamieścił też kilka zdań o Przemysławie Bednarskim – doradcy ministra Henryka Kowalczyka a prywatnie krewnym Jolanty Brańskiej. W miniony poniedziałek wysłaliśmy do Przemysława Bednarskiego pytania na które uzyskaliśmy odpowiedź dopiero po wydaniu gazety. Dziś więc publikujemy odpowiedzi. Na ostatnie pytanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi i mimo próśb o jej dosłanie nie udało się jej uzyskać!
 
Bardzo proszę o komentarz do wymienionych doniesień prasowych, szczególnie, jeśli chodzi o Pański wiek.

Mam 23 lata. Urodziłem się w 1994 roku w Pułtusku. Tu skończyłem liceum. Posiadam wyższe wykształcenie, jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłem studia licencjackie na kierunku ,,Finanse i Rachunkowość”, a obecnie kontynuuję naukę na tej samej uczelni w ramach studiów uzupełniających- magisterskich. W moim przypadku - cykl nauczania jest adekwatny do mojego wieku. Jednak, mimo stosunkowo młodego wieku, posiadam już konkretne doświadczenie w działalności społecznej i pracy zawodowej. Bardzo wcześnie zainteresowałem się polityką i w bardzo młodym wieku zaangażowałem się w działalność polityczną. Każdy, kto obserwuje politykę i interesuje się nią- wie, jak bardzo mocno liczy się w niej kwestia zaufania. Praca z Panem Ministrem Henrykiem Kowalczykiem to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Wszystkie zadania, jakie powierza mi Pan Minister Kowalczyk, traktuję z wielką pokorą i odpowiedzialnością. Mam świadomość tego, jak niewielu ludzi ma możliwość pracować na co dzień z jednym z najważniejszych polityków w naszym Kraju. Jestem bardzo wdzięczny Panu Ministrowi, że obdarzył mnie tak dużym zaufaniem i że wierzy w moje umiejętności i chęć ich dalszego rozwijania. Pan Minister niejednokrotnie podkreślał w wywiadach, że jest zadowolony z mojej pracy i jest to dla mnie najważniejszy wyznacznik jakości pracy, jaką codziennie wykonuję. A jeśli chodzi o obecne doniesienia prasowe na mój temat… cóż… staram się być ponad tym wszystkim, choć tak zwyczajnie, po ludzku, jest to przykre. Ale taka jest polityka. Jest w niej dużo emocji, także tych negatywnych. Dla mnie najważniejsze jest to, by dobrze wykonywać swoją pracę (rzetelnie, z zaangażowaniem, z zapałem i z pokorą). Ja nie szukam żadnego rozgłosu. Po prostu chcę każdego dnia móc zrobić coś dobrego dla naszej lokalnej społeczności, dla naszego społeczeństwa, dla naszego kraju. Wierzę w to, co robię i wierzę w ludzi, z którymi mam przyjemność i wielki zaszczyt pracować. Zdaję sobie sprawę, że niestety nie wszystkim może to odpowiadać i efekty takich złośliwości ostatnio obserwujemy.

Czym konkretnie zajmuje się Pan w Ministerstwie jako doradca Ministra Henryka Kowalczyka? Czym zajmował się Pan w gabinecie politycznym w Ministerstwie Skarbu?

Jako doradca Pana Ministra Henryka Kowalczyka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej - w Gabinecie Politycznym Ministra Kowalczyka, gdy ten zastępował Ministra Skarbu Państwa, starałem i nadal staram się wypełniać wszystkie obowiązki, jakie są przypisane do tych funkcji. W zależności od konkretnych potrzeb i wyzwań- wspieram Pana Ministra w wielu zadaniach, które na Nim spoczywają. Pan Minister Henryk Kowalczyk jest bez wątpienia jednym z najbardziej pracowitych Ministrów w Rządzie Pani Premier Beaty Szydło - więc pracy jest bardzo dużo. Dlatego też, to, że mogę przygotowywać dla Pana Ministra różne materiały, towarzyszyć w spotkaniach, być osobą kontaktową w różnych sprawach, być ,,łącznikiem” pomiędzy Panem Ministrem a innymi osobami, także urzędnikami KPRM czy innych urzędów i resortów, sporządzać niezbędne raporty i analizy, pomagać aranżować spotkania Pana Ministra i dopilnowywać by decyzje Pana Ministra były sprawnie wdrażane - wszystko to sprawia, że na wiele spraw w swojej pracy - Pan Minister nie musi już tracić swojej energii i czasu. Do zakresu zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy prowadzenie powierzonych przez Ministra spraw wynikających z jego funkcji politycznej, które dotyczą współdziałania Ministra z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. Moją rolą jest być ,,prawą ręką” Pana Ministra. Być wszędzie tam, gdzie jako Minister może potrzebować wsparcia. Tak najkrócej można ująć rolę doradcy. Staram się każdego dnia wypełniać swoje obowiązki najlepiej jak tylko potrafię. Chciałbym jak najdłużej pozostać ,,prawą ręką” Pana Ministra bo to, co robię zawodowo, daje mi ogromną satysfakcję i możliwość działania dla dobra innych ludzi, dla nas wszystkich, a to jest dla mnie najważniejsze.

Czy prawdą jest, że jest Pan rodzonym bratem pani Joli Brańskiej, lub czy jest Pan z Nią w jakikolwiek sposób spokrewniony?

Nie jestem młodszym bratem Jolanty Brańskiej a tym bardziej jej synem.