Reforma oświaty na terenie gminy Pułtusk
10.01.2017.

Wczoraj Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę PiS w sprawie reformy edukacji. Rozpocznie się ona od roku szkolnego 2017/2018. Oznacza to m.in. likwidację gimnazjów i powrót do ośmioletniej podstawówki oraz czteroletniego liceum. O ile wydłużenie o rok edukacji w liceach spotyka się z dobrym odbiorem, o tyle likwidacja gimnazjów, a także tempo wprowadzanych zmian budzą kontrowersje. Na terenie gminy Pułtusk są cztery gimnazja – PG nr 2 im. z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II przy Zespole Szkół nr 2, PG nr 3 im. ks. bpa Andrzeja Noskowskiego przy Zespole Szkół nr 4, a także PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej, będące samodzielną placówką oraz PG im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie, działające przy tamtejszym ZPO. Jak będzie wyglądało wdrażanie reformy? Co stanie się z gimnazjum nr 1?

Na razie szczegóły nie są jeszcze znane, obecnie, jak poinformował Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Piotr Karkowski, wydział pracuje nad stworzeniem nowej sieci szkół. W „jedynce” prawdopodobnie zostanie stworzona szkoła podstawowa. Będziemy mieć więc w samym Pułtusku cztery podstawówki. A co na temat reformy sądzą przedstawiciele związków zawodowych? 

- Nasz Związek uważa, że dobrym pomysłem są czteroletnie licea, ale nie popiera likwidacji gimnazjów – mówi Jolanta Siejbik Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej. 

Z kolei Maria Korbal – Przewodnicząca Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego  zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu związek ma podpisać uchwałę o wejściu w spór zbiorowy. ZNP zamierza również zainicjować ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli w sprawie nowego ustroju szkolnego i reformy oświaty.

Więcej za tydzień w PGP.