Pierwsza wigilia na ziemi ojczystej
10.01.2017.

Przeżyło ją kilkadziesiąt polskich rodzin z Kazachstanu, sprowadzonych niedawno do kraju, a przebywających w ośrodku adaptacyjnym  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Spotkanie wigilijne północno-mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia, 8 bm w Domu Polonii, rozpoczęło się od modlitwy za duszę zmarłego kilka dni temu prezesa „Wspólnoty Polskiej” śp. Longina Komołowskiego. Przed dzieleniem się opłatkiem były jeszcze kolędy pięknie śpiewane przez zespół „Solczanka” i trio z Trok, były słowa Ewangelii przypomniane przez ks. kan. Wiesława Koska, orędzie na Nowy Rok wygłoszone przez ks. infułata Marka Smogorzewskiego, który powiedział m.in., że „obecność braci z Kazachstanu to głos Boga i wyraz jego miłości”, życzenia  składane przez posła Waldemara Tomaszewskiego z Litwy oraz wystąpienie wicemarszałek Senatu Marii Koc, która m.in. poinformowała o szybkim zakończeniu prac nad ustawą repatriacyjną i życzyła polskim rodzinom z Kazachstanu, aby szybko znalazły tu swój dom, odnalazły szczęście, a dzieci uczyły się w polskich szkołach. 

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg