Czwartek,   21 Września 2017
MIDAS
Belfer Roku 2017 – ostatni dzień zgłoszeń Utwórz PDF Drukuj
12.05.2017.
 
Zachęcamy do zgłaszania kandydatur w Plebiscycie Pułtuskiej Gazety Powiatowej - „Belfer Roku 2017”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych pięciu nauczycieli, którzy cieszą się największym zaufaniem i sympatią oraz mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej powiatu pułtuskiego. Plebiscyt organizowany jest w pięciu kategoriach. Już od dziś czekamy na kandydatury. Można je zgłaszać do 12 maja. 

Szczegóły w regulaminie Plebiscytu. 
 
BELFER ROKU 2017 - Regulamin 

Plebiscytu Pułtuskiej Gazety Powiatowej na najlepszego nauczyciela roku 2017

§1

Organizacja i zasady Plebiscytu

1. Organizatorem Plebiscytu jest Pułtuska Gazeta Powiatowa z siedzibą w Pułtusku, ul. Kotlarska 8.

2. Plebiscyt będzie trwał od 2 maja do 20 czerwca 2017 r.

3. Plebiscyt organizowany jest w pięciu kategoriach:

- 1. Belfer Roku 2017 – nauczyciel szkoły podstawowej miejskiej (PSP 2 w Pułtusku, PSP 3 w Pułtusku, PSP 4 w Pułtusku)

- 2. Belfer Roku 2017 – nauczyciel szkoły podstawowej wiejskiej

- 3. Belfer Roku 2017 – nauczyciel publicznego gimnazjum miejskiego (PG 1 w Pułtusku, PG 2 w Pułtusku, PG 3 w Pułtusku)

- 4. Belfer Roku 2017 – nauczyciel publicznego gimnazjum wiejskiego

- 5. Belfer Roku 2017 – nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej.

4. Plebiscyt organizowany będzie w trzech etapach:
- Etap I – zgłoszenia kandydatur,
- Etap II – głosowanie czytelników,
- Etap III – ogłoszenie wyników.

5. W Plebiscycie mogą brać udział czynni nauczyciele uczący w roku szkolnym 2016/2017 w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.

6. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów, którzy cieszą się największym zaufaniem i sympatią oraz mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej powiatu pułtuskiego.

7. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem kuponów zamieszczonych na łamach Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

8. Osoby do kontaktu:
- Anna Morawska, redaktor naczelna PGP – tel. 500 098 226,
- Ewa Kowalczyk, sekretarz redakcji PGP – tel. 502 037 635.

§2

Etap I – zgłoszenia kandydatur

1. Zgłoszenia kandydatur do Plebiscytu przyjmowane będą od 2 do 12 maja 2017 r.

2. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą:
- drogą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
- drogą pocztową – na adres Pułtuska Gazeta Powiatowa, ul. Kotlarska 8, 06 – 100 Pułtusk,
- osobiście w siedzibie redakcji.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko nauczyciela,
- nazwę szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
- aktualną fotografię nauczyciela,
- 5 zdań uzasadnienia.

4. Sylwetki nauczycieli, którzy wezmą udział w Plebiscycie, opublikowane zostaną na łamach 20 numeru Pułtuskiej Gazety Powiatowej 16 maja 2017 r. wraz z pierwszym kuponem konkursowym.

§3

Etap II – głosowanie czytelników

1. Głosowanie czytelników odbędzie się za pośrednictwem kuponów zamieszczonych na łamach Pułtuskiej Gazety Powiatowej w numerach: 20 (16 maja), 21 (23 maja), 22 (30 maja), 
23 (6 czerwca) i 24 (13 czerwca).

2. W głosowaniu czytelników wezmą udział kandydatury nauczycieli zgłoszone do dnia 12 maja 2017 r.

3. Głosowanie odbędzie się w pięciu kategoriach, o których mowa w punkcie 3. § 1 niniejszego Regulaminu.

4. O zwycięstwie w poszczególnej kategorii decydować będzie ilość głosów oddana na kandydata.

5. Organizator nie przewiduje 1, 2, 3 miejsca oraz wyróżnień w Plebiscycie. Plebiscyt ma na celu wyłonienie wyłącznie po jednym laureacie w pięciu kategoriach. 

6. Głosowanie czytelników zakończy się 19 czerwca 2017 r.

§4

Etap III – ogłoszenie wyników

1. Wyniki Plebiscytu „Belfer Roku 2017” w pięciu kategoriach opublikowane zostaną na łamach 25 numeru Pułtuskiej Gazety Powiatowej, 20 czerwca 2017 r.

2. Laureaci otrzymają statuetki, które wręczone zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

§5

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę korespondencji.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Prefabruk
PSB Mrówka
 
jkwl
Gwarant
   

 

 

 

 

Sonda
Najlepszy podmiot działający w usługach 2017 cz. 1
 
Najlepszy podmiot działający w usługach 2017 cz. 2
 
Najlepszy podmiot działający w handlu 2017 cz. 1
 
Najlepszy podmiot działający w handlu 2017 cz. 2
 
Nasze filmy 
Nasza Jedynka