Wtorek,   19 Września 2017
MIDAS
PTS – K podsumowało miniony rok Utwórz PDF Drukuj
13.02.2017.
10 lutego członkowie Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego spotkali się w siedzibie Archiwum na zwyczajnym walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym. Było to pierwsze zebranie od czasu rezygnacji dr Radosława Lolo z funkcji prezesa 1 marca 2016 roku.
Zgromadzenie rozpoczęto od uczczenia pamięci zmarłych członków Towarzystwa, w tym śp. Edwarda Malinowskiego, który opuścił szeregi członkowskie kilkanaście dni temu. 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności PTS-K przedstawił zastępca prezesa dr Krzysztof Wiśniewski. Członkowie przegłosowali zmiany w statucie Towarzystwa; najważniejszą z nich w punkcie 33 rozdziału IV, który obecnie brzmi: Zarząd składa się z 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. Zmiany w statucie zebrani przyjęli jednogłośnie.
Przyjęto bez uwag sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Zofię Wróbel i udzielono Zarządowi absolutorium.
Na kolejną kadencję wybrano zarząd w dotychczasowym składzie i dokooptowano do niego Monikę Żebrowską, pracownika Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
Gościem zebrania był burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz, który bardzo wysoko ocenił dotychczasowe działania Towarzystwa, szczególnie te służące ochronie pułtuskich zabytków.
Szerszą relację z zebrania zamieścimy 28 lutego w kolejnym numerze Pułtuskiego Notatnika Kulturalnego. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Prefabruk
PSB Mrówka
 
jkwl
Gwarant
   

 

 

 

 

Sonda
Najlepszy podmiot działający w usługach 2017 cz. 1
 
Najlepszy podmiot działający w usługach 2017 cz. 2
 
Najlepszy podmiot działający w handlu 2017 cz. 1
 
Najlepszy podmiot działający w handlu 2017 cz. 2
 
Nasze filmy 
Nasza Jedynka