Poniedziałek,   29 Maja 2017
MIDAS
ZAGROŻENIE! MYŚL ALTERNATYWNIE !
22.12.2009.

Z ROBERTEM DYNAKIEM dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, rozmawia Zbigniew Tołłoczko.

 

Co nam najbardziej zagraża?
Geopolityczne położenie naszej Ojczyzny stwarzało w przeszłości sytuacje zagrożenia wojennego. Obecnie również nie możemy wykluczyć zagrożenia wojennego, zbrojnego lub niezbrojnego. We współczesnym świecie dla osiągnięcia interesów politycznych coraz częściej wykorzystywane są niemilitarne sposoby walki np. ekonomiczne poprzez stosowane presji celnych, energetycznych, gazowych albo stosując takie rodzaje broni jak etniczna, biologiczna, geofizyczna, które oddziaływają na gospodarkę kraju, a użycie której trudne jest do udowodnienia. Jeśli chodzi o zagrożenia czasu pokoju, to do zagrożeń, które mogą realnie występować i powodować sytuacje kryzysowe na terenie powiatu pułtuskiego należą:

  • silne i huraganowe wiatry osiągające w porywach 80-120 km/h,
  • powodzie roztopowe, opadowe oraz zatory śryżowo-lodowe na rzece Narew,
  • susze i wysokie temperatury spowodowane anomaliami pogodowymi,
  • pożary obiektów, kompleksów leśnych, zakładów przemysłowych,
  • skażenia biologiczne i toksyczne cieków wodnych,
  • katastrofy komunikacyjne w szczególności z udziałem substancji niebezpiecznych,
  • katastrofy budowlane spowodowane np. awariami instalacji gazowych,
  • epidemie np. grypa, sepsa itp.,
  • epizotie np. ptasia grypa,
  • awarie sieci energetycznych i wodociągowych spowodowane m.in. skutkami wtórnymi innych zagrożeń.

Powyższe zestawienie pozwala na ustalenie hierarchii zagrożeń w powiecie, a w konsekwencji na zaplanowanie priorytetowych sił i środków do prowadzenia działań w przypadku ich wystąpienia.

 

Czytaj całość
 
Wigilia w Akademii Humanistycznej
22.12.2009.
Koncert kolęd w wykonaniu akademickiego chóru pod dyrekcją Renaty Golatowskiej rozpoczął wigilię Akademii Humanistycznej, zorganizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pułtusku.  - Wyjątkowość takich spotkań polega na ich rodzinnym charakterze – powiedział w swoim przemówieniu prof. dr hab. Adam Koseski rektor uczelni. Życzenia świąteczne złożyli ponadto starosta  Andrzej Dolecki oraz ks kan Wiesław Kosek, który rozważał również, jak by to było, gdyby Chrystus narodził się w dzisiejszych czasach. Zanim przełamano się opłatkiem zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej działającej przy parafii św. Mateusza.
 
 
 
1.
1.jpg
2.
10.jpg
3.
11.jpg
4.
12.jpg
5.
13.jpg
6.
14.jpg
7.
15.jpg
8.
16.jpg
9.
17.jpg
10.
18.jpg
11.
19.jpg
12.
2.jpg
13.
20.jpg
14.
21.jpg
15.
22.jpg
16.
24.jpg
17.
3.jpg
18.
4.jpg
19.
5.jpg
20.
6.jpg
21.
7.jpg
22.
8.jpg
23.
9.jpg
 
 
Rodzice wystawili dla dzieci jasełka
22.12.2009.
„Miłość dostarcza natchnienia. Dostarcza najgłębszych motywów  w twórczej działalności człowieka”  -  słowami Jana Pawła II przywitała gości Danuta Tyszkiewicz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przemiarowie i zaprosiła do obejrzenia wyjątkowych jasełek. Wyjątkowych, bo w wykonaniu rodziców. Zachwycone występem przedszkolaki odwdzięczyły się równie pięknym programem artystycznym.
 
 
 
1.
1.jpg
2.
10.jpg
3.
11.jpg
4.
12.jpg
5.
13.jpg
6.
14.jpg
7.
15.jpg
8.
16.jpg
9.
17.jpg
10.
2.jpg
11.
3.jpg
12.
4.jpg
13.
5.jpg
14.
6.jpg
15.
7.jpg
16.
8.jpg
17.
9.jpg
 
 
Wigilia „Piskorczyków”
21.12.2009.
Stronnictwo Demokratyczne ma najmłodsze struktury w Pułtusku. Młodość ta wynika nie tylko z faktu, że powstały one wiosną br. Ale także z młodości ducha członków Koła SD w Pułtusku. 17 grudnia spotkali się oni na swojej Wigilij. Spotkanie było okazją do podyskutowania o ważnych dla Pułtuska sprawach i o zbliżających się coraz bardziej wyborach. Jak zgodnie mówili wszyscy zebrani spotkania wigilijne członków i sympatyków SD będą odbywały się co rok. 

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
5.
5.jpg
6.
6.jpg
7.
7.jpg
8.
8.jpg

 
Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Dziecię ...
21.12.2009.
Stojąc uczniowie, pedagodzy i goście zgromadzeni na spotkaniu opłatkowym w Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy wysłuchali Ewangelii świętego Łukasza, którą czytał ksiądz Zbigniew Maciejewski proboszcz winnickiej parafii.
Zanim przystąpiono do łamania się opłatkiem i składania sobie nawzajem życzeń, wysłuchano kolęd i pastorałek oraz programu jasełkowego pt. „Prezent dla Jezusa” w wykonaniu uczniów klasy IIIa /wychowawczyni Mariola Olszewska/, uczniów klasy IV b /wychowawczyni Katarzyna Jaszczak/ i szkolnego chóru. W postać Mastki Boskiej wcieliła się uczennica Julia Eljasiak, świętym Józefem był uczeń Robert Królak. Znakomite przygotowanie i znakomite wykonanie, tak w skrócie można ocenić występ uczniów, chwaląc jednocześnie obie panie wychowawczynie za trud włożony w opracowanie programu i pracę z dziećmi.Z życzeniami świątecznymi zwróciła się do wszystkich obecnych dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy Irena Maciątek oraz Małgorzata Dłutowska z Rady Rodziców.Obecni byli: poseł Henryk Kowalczyk, przewodniczący Rady Gminy Winnica Wiktor Nałęcz, wójt gminy Winnica Janusz Zbigniew Szubert, ks. kan. Stanisław Struś, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów.Po wieczerzy wigilijnej poseł Henryk Kowalczyk i wójt gminy Winnica Janusz Zbigniew Szubert, dokonali otwarcia na terenie szkoły, miejsca zabaw dla dzieci utworzonego w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.
 Zbigniew Tołłoczko
 
 
 
1.
01.jpg
2.
02.jpg
3.
03.jpg
4.
04.jpg
5.
05.jpg
6.
06.jpg
7.
07.jpg
8.
08.jpg
9.
09.jpg
10.
10.jpg
11.
11.jpg
12.
12.jpg
13.
13.jpg
14.
14.jpg
15.
15.jpg
16.
16.jpg
17.
17.jpg
18.
18.jpg
  
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8380 - 8388 z 8854

Prefabruk
PSB Mrówka
 
jkwl
Gwarant
   

 

 

 

 

Sonda
Nasze filmy 
Nasza Jedynka